COMPOSITAE - Compostes

CENTAUREA

Centàurea (Centaurea uniflora ssp emigrantis)
Descripció breu - Herba erecte, lanuginosa, amb pilositat molt fina - Fulles oblongo-lanceolades, enteres, dentades, o, rarament, pinnatipartides, de 2-10 (12) cm - Flors Capítol florífer d'uns 3 cm de d., color rosa
Floració - VI-VII
Hàbitat - Pastures, brolles esclarissades i pedregoses, sobre sòls secs i de forta insolació a l'estiu, sovint sobre substrat calcari


Centàurea uniflora (Centaurea uniflora ssp. emigrantis) (07.06.08, Mont-Rebei, Pallars Jussà)

Comentaris
07.06.08 - Diversos individus en un pla obert rocós, sec, molt exposat al sol