GENTIANACEAE - Gencianàcies

GENTIANA

Genciana ciliada (Gentiana ciliata)
Descripció breu - Herba biennal o perenne, glabra, ascendent- Fulles basals oblongo-elíptiques o ovato-lanceolades, dentades, peciolades i caulinars ovado-elíptiques o cordades, sèssils i dentades, limbe 3-14 cm - Flors terminals solitàries tetràmeres, corol·la ciliada al marge dels lòbuls, estretament campanulada, dividida fins a la meitat en lòbuls oblongs, d'un blau intens, de 3-5 X 1,5-3 cm, lòbuls del calze més curts que el tub
Floració - VII-X
Hàbitat - Pastures i prats frescals a les clarianes i vorals i sense preferència edàfica.


Genciana ciliada, prostrada (Gentiana ciliata) (14.09.08, Gósol, Berguedà)


Gencianes ciliades (Gentiana ciliata) (11.10.08, Coll de les Nou Comes, Berguedà)


Comentaris
11.10.08 - Diversos individus en bosc de pi14.09.08 - 3 individus al voral d'un camí, en bosc de pi roig

COMPOSITAE - Compostes

CATANANCHE

Cerverina (Catananche caerulea)
Descripció breu - Herba pilosa, ramificada. Tiges gairebé afil·les- Fulles alternes, fonamentalment basals, inferiors oblongo-linears o fins a 4 dents - Bràctees involucrals argentades, translúcides amb nervi central marcat - Inflorescència en capítol, flors ligulades, hermafrodites d'un color blau-cel - Aquenis amb 5-7 esquames
Floració - VI-VIII
Hàbitat - Pastures pedregoses o erosionades i clarianes de, pinedes, alzinars de carrasca, rouredes eixutes, amb preferència edàfica basófila o basófila-calcícola defugint zones de excessiva alçada.


Flor de Cerverina (Catananche caerulea) (11.10.08, Espinalbet, Berguedà)

Comentaris
11.10.08 - Diversos individus als vorals de camins i pistes 0 comentaris

RANUNCULACEAE - Ranunculàcies

ACONITUM

Tora blava (Aconitum napellus ssp. vulgare)
Descripció breu - Planta molt tòxica que conté un alcaloide neurotòxic (aconitina) de fins a 1 m d'alçada - Tuberositats napiformes - Fulles 3-5 palmatisectes, amb segments dividits en lacínies linears de 2-4 mm d'amplada - Flors en raïms branqueats. Flors zigomorfes blau-violàcees, compost per 5 tèpals, elm hemisfèric superior de bec curt cobrint parcialment els dos laterals i els 2 inferiors són més petits i exserts i nombrosos estams
Floració - VII-IX
Hàbitat - Herbassars megafòrbics de tendència ruderal de l'estatge subalpí dels Pirineus. Terres lleugerament nitrificats sense preferència edàfica


Flor de Tora blava (Aconitum napellus) (11.10.08, Baga de les nou Comes, Berguedà)


Tora blava (Aconitum napellus) (30.07.08, Val de Conangles, Val d'Aran)

Comentaris
11.10.08 - 1 individu als vorals de camí, bosc mixte d'obaga
30.07.08 - Diversos individus a 1700-2000 m a la cara W de la Vall

CAMPANULACEAE-Campanulàcies

CAMPANULA

Campaneta (Campanula glomerata)
Descripció breu - Planta erecta, no ramificada, rizomatosa, +/- pilosa - Fulles basals oblongo-elíptiques o ovato-lanceolades, dentades, peciolades i caulinars ovado-elíptiques o cordades, sèssils i dentades, limbe 3-14 cm - Inflorescència en raïm terminal, corol.la cilíndrico-infundibuliforme de color violeta, d'1,5-3 cm, hermafrodita, actinomorfa, sèssil, bracteada amb lòbuls lanceolats poc més curts que el tub
Floració - VI-IX
Hàbitat - Pastures, prats, clarianes de boscos d'ambients frescals, bàsicament en terrenys calcaris però pot trobar-se en sòls silícics.


Campanetes (Campanula glomerata) (11.10.08, Espinalbet, Berguedà)

Comentaris
11.10.08 - Diversos individus als vorals dels camins i pistes

CHENOPODIACEAE - Quenopodiàcies

ATRIPLEX

Herba molla (Atriplex prostrata)
Descripció breu - Herba erecta o procumbent, glabrescent a pubescent - Fulles inferiors i mitjanes triangulars-deltoides, amb base del limbe - 1,5-10 cm-truncada, generalment alternes; fulles superiors triangular-lanceolades o lanceolades - Bractèoles fructíferes +/- triangulars o ròmbiques d'1,5X1,3 mm, amb marge dentat o angulòs - Inflorescències paniculiforme amb espigues o glomèruls, flors actinomorfes i unisexuals.
Floració - V-X
Hàbitat -Comunitats halòfiles, ruderals i arvenses


Herba molla o Blet (Atriplex prostrata) (11.10.08, Vilafruns, Bages)

Comentaris
11.10.08 - Diversos individus als vorals dels camps i riera, amb nivells salins superiors als nivells habituals