CHENOPODIACEAE - Quenopodiàcies

ATRIPLEX

Herba molla (Atriplex prostrata)
Descripció breu - Herba erecta o procumbent, glabrescent a pubescent - Fulles inferiors i mitjanes triangulars-deltoides, amb base del limbe - 1,5-10 cm-truncada, generalment alternes; fulles superiors triangular-lanceolades o lanceolades - Bractèoles fructíferes +/- triangulars o ròmbiques d'1,5X1,3 mm, amb marge dentat o angulòs - Inflorescències paniculiforme amb espigues o glomèruls, flors actinomorfes i unisexuals.
Floració - V-X
Hàbitat -Comunitats halòfiles, ruderals i arvenses


Herba molla o Blet (Atriplex prostrata) (11.10.08, Vilafruns, Bages)

Comentaris
11.10.08 - Diversos individus als vorals dels camps i riera, amb nivells salins superiors als nivells habituals