CAMPANULACEAE-Campanulàcies

CAMPANULA

Campaneta (Campanula glomerata)
Descripció breu - Planta erecta, no ramificada, rizomatosa, +/- pilosa - Fulles basals oblongo-elíptiques o ovato-lanceolades, dentades, peciolades i caulinars ovado-elíptiques o cordades, sèssils i dentades, limbe 3-14 cm - Inflorescència en raïm terminal, corol.la cilíndrico-infundibuliforme de color violeta, d'1,5-3 cm, hermafrodita, actinomorfa, sèssil, bracteada amb lòbuls lanceolats poc més curts que el tub
Floració - VI-IX
Hàbitat - Pastures, prats, clarianes de boscos d'ambients frescals, bàsicament en terrenys calcaris però pot trobar-se en sòls silícics.


Campanetes (Campanula glomerata) (11.10.08, Espinalbet, Berguedà)

Comentaris
11.10.08 - Diversos individus als vorals dels camins i pistes