OBSERVACIONS - BÒBILA DE SANTPEDOR

01 / FEBRER / 2009
Matí tapat i plujós, sense vent ni fred. Observació 11:15-12:00 h approx.,- Teixidors (Remiz pendulinus) (3 ex.) entre els canyissos

- Pardal comú (Passer domesticus) (4 ex.), entre els canyissos
- Garsa (Pica pica) (2 ex.), pels marges de la bassa
- Rossinyol bord (Cettia cetti), reclams entre canyissos
- Tudó (Columba palumbus) (>10 ex.)


- Ànec cullerot (Anas clypeata) (4 ex. mascles)

- Ànec collverd (Anas platyrhynchos) (molt abundant, com de costum)


- Fotja vulgar (Fulica atra) (2 ex.) i reclams


- Polla d'aigua (Gallinula chloropus) (2 ex.)

- Rascló (Rallus aquaticus) (1 ex.)
- Bernat pescaire (Ardea cinerea) (1 ex.)

D'altra banda, el Gatell (Salix atrosinerea) ja ha començat a florir,


Aments masculins, amarats amb l'agua de la pluja