OBSERVACIONS - COLLBAIX

22 / FEBRER / 2009

Dia de sol, però amb boires i mala visibilitat. Temperatura moderada 7-15ºC. Observació 10:00-12:00 h approx.,

- Cogullada vulgar (Galerida cristata) (3 ex.), vol ondulant i a terra, entre vinyes
- Pinsà comú (Fringilla coelebs) (>10 ex., majoritàriament femelles i/o juvenils), alimentant-se per terra, vora les vinyes abonades
- Garsa (Pica pica) (> 6 ex.), com de costum voltant arreu
- Tòrtora turca (Streptopelia decaocto) (2 ex.), i abundant reclam
- Pit-roig (Erithacus rubecula), reclams entre bardisses
- Gafarró (Serinus serinus), reclam, a les clarianes i vora camí

D'altra banda, l'esclat de la Foixarda (Globularia alypum) es fa evident,


Flor de Foixarda (Globularia alypum)

Detall dels cons masculins del Càdec (Juniperus oxycedrus), amb els sacs pol·línics pràcticament buids i una marieta (Coccinella septempunctata) engarristada a la branca


I també més visibles i reconeixibles els cons femenins del Càdec (Juniperus oxycedrus)